Algemeen

Het directieteam

Directeur: Mevr. E. Van den Houte
Coördinerend Directeur: MaitÚ Schiepers


Pedagogisch directeur: Mevr. A. Vanobberghen
gsm 0474 84 80 97

Directeur en pedagogisch directeur vormen het directieteam en staan samen in voor de dagelijkse leiding van de school. De directeur is de eindverantwoordelijke.

Schoolbestuur

Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant vzw. (vzw OZCS West-Brabant)

Paul Jansonstraat 57
1020 BRUSSEL
website: http://ozcs.org/

Afgevaardigd Beheerder: Mevr. A. Poffyn

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Scholengemeenschap Sint GorikHet Maria Assumptalyceum behoort, samen met alle Vrije Katholieke Scholen van de stad Brussel, tot de Scholengemeenschap Sint-Gorik.

Landsroemlaan 126
1083 GANSHOREN
tel. 02 426 86 45

Co÷rdinerend directeur: Dhr S. Van Eynde

CLB Pieter Breughel

Oprichterstraat 84
1080 BRUSSEL
tel. 02 512 30 05
website: www.vclb-pieterbreughel.be
e-mail: brussel@vclb-pieterbreughel.be

Strategisch samenwerkingsverband tussen scholen uit Noord-Oost Brussel van schoolbestuur OZCS West-Brabant

Naam

Type school

Website

Kristus Koning - Assumpta (Pioenen)
Pioenstraat 4, 1020 Laken
Kleuterschool www.kkakleuter.be
Kristus Koning - Assumpta (Donderberg)
Beizegemstraat 174, 1120 Neder-Over-Heembeek
Kleuterschool
Lagere school
www.kkakleuter.be
Kristis Koning – Assumpta
Paul Jansonstraat 57, 1020 Laken
Stalkruidlaan 9, 1020 Laken
Lagere school www.kkaschool.be
Regina Pacisinstituut
Magnolialaan 2, 1020 Laken
Secundaire school www.reginapacis.eu

 

Contacteer ons | Site Map | Wet op de privacy | Webmaster | ©2012 Maria Assumptalyceum | Deze website is Valid XHTML 1.0 Transitionalen Valide CSS!goedgekeurd